Android datumkiezer voor geboortedatum

In Android zijn verschillende datum kiezers beschikbaar al naar gelang de Android versie. Onderstaande is een voorbeeld. 

Van belang is dat wanneer bijvoorbeeld het jaar dient te worden aangepast het jaar ook gekozen dient te worden. Je kunt een ander jaar kiezen door erop te klikken. zoals in het voorbeeld.

Android_jaarkiezer.png