Bezwaar tegen een boete

Let op: onderstaand artikel is alleen van toepassing op boetes die je hebt gekregen voor het niet hebben van een geldig vervoerbewijs. Heb je een boete gekregen i.v.m. een overtreding anders dan het niet kunnen tonen van een geldig vervoerbewijs dan loop de boeteprocedure via het CJIB. In dat geval krijg je een brief van het CJIB thuis waarin staat hoe je bezwaar kan aantekenen.

Iedere reiziger is verplicht om te reizen met een geldig vervoerbewijs. U hebt pas een geldig vervoerbewijs nadat u hebt ingecheckt met uw OV-chipkaart of een los kaartje hebt gekocht. Ook wanneer u reist met een vervoerbewijs dat u vooraf betaalde (zoals een Student Reisproduct of abonnement), bent u verplicht om in te checken bij de juiste vervoerder.

Bent u het niet eens met uw boete? U kunt uw bezwaar uitsluitend schriftelijk binnen 14 dagen indienen via het bezwaarformulier. Bezwaar is niet mogelijk indien u de boete per pin of contant heeft betaald bij de controleur of in een van de servicewinkels.

Hou er rekening mee dat uw bezwaar pas in behandeling wordt genomen nadat de boete eerst is betaald. De medewerker zal dit bij het in ontvangst nemen controleren. Wij adviseren u de boete direct te betalen als u bezwaar maakt om verhoging van het bedrag te voorkomen. De procedure wordt namelijk niet stilgezet. Bezwaren worden alleen in behandeling genomen indien uw betaling door Keolis Nederland ontvangen is binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Keolis Nederland beoordeelt uw bezwaar en neemt daarop een beslissing. Deze beslissing mag u verwachten binnen 6 weken. U ontvangt deze beslissing per e-mail. We kunnen grofweg 3 verschillende beslissingen nemen:

  • Uw bezwaar wordt gehonoreerd.
  • Uw bezwaar wordt gedeeltelijk gehonoreerd.
  • Uw bezwaar wordt niet gehonoreerd.

Tegen het besluit van Keolis Nederland op uw bezwaar kunt u vervolgens niet nogmaals bezwaar maken. Verdere correspondentie wordt dus niet in behandeling genomen.